Pressweb) – Velký důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie klade jeden z největších států světa – Indie. Konstatoval to po včerejším jednání s ministrem pro novou a obnovitelnou energetiku předseda Rady EU pro životní prostředí Martin Bursík. Informoval o tom tiskový mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Jakub Kašpar.

V Indii je zřízeno zvláštní ministerstvo pro novou a obnovitelnou energetiku, na jehož půdě v Dillí dnes proběhlo jednání delegace Evropské unie, vedené předsedou Rady EU pro životní prostředí Martinem Bursíkem. Evropskou delegaci tvořili kromě něj také generální ředitel Evropské komise pro životní prostředí Karl Falkenberg a zvláštní vyslanec švédské vlády pro klima Staffan Tillander. Indickou delegaci vedl ministr pro novou a obnovitelnou energetiku Shri Vilas Baburao Muttemwar.

V Indii nemá téměř 600 milionů obyvatel, tedy 46 % populace, přístup k elektrické energii. Podle ministra Muttemwara má Indie v obnovitelných zdrojích instalovaný výkon 13 500MW, z nichž tvoří většinu elektřina z větrných elektráren (9 000 MW). Indie využívá také fotovoltaické elektrárny, vyrábí elektřinu z biomasy biomasy i malých vodních elektráren.

Zvláštní roli mají obnovitelné zdroje energie v dodávkách elektřiny pro 25 000 vesnic ve vzdálených oblastech, kam konvenční elektřina postavená na centrálních zdrojích a přenosové a distribuční soustavě nedosáhne. Jedinou alternativou je právě výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jako prioritu pro svoji zemi označil indický ministr další rozvoj solární energie.

Indie má zájem posílit výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Uvítala zřízení Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje IRENA, která by měla přispět právě v oblasti výzkumu a vývoje a rozvoji nejmodernějších technologií v rozvojových zemích a také přenosu zkušeností s různými mechanismy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ministr Bursík informoval o velmi úspěšném modelu pevných výkupních cen pro elektřinu z obnovitelných zdrojů, který platí v ČR a který zajistil meziroční nárůst výroby elektřiny z větru a slunce v rozsahu o 140 – 170%.