Upevněním posledního solárního panelu s pořadovým číslem 3120 společnost HiTechMedia Systems, s.r.o., dne 15. července 2007 zakončila stavební práce na největší fotovoltaické elektrárně ve střední Evropě. Celkový instalovaný výkon elektrárny nacházející se v katastru obce Ostrožská Lhota se zastavil na úctyhodné hodnotě 702 kWp. Uherskohradišťský investor tak po krátké pauze, vyplněné budováním tohoto díla, opět zaujal prvenství v celkovém instalovaném výkonu solárních panelů na území České republiky.

“Skutečnost, že jsme v Čechách po roce opět lídrem v oblasti provozování fotovoltaických elektráren v nás nezanechává o nic skromnější pocit v porovnání se skutečností, že spuštěním nové solární elektrárny v Ostrožské Lhotě zbavíme životní prostředí téměř jedné tisícovky tun kysličníku uhličitého, který díky naší dokončené stavbě nebude vypuštěn do ovzduší při výrobě energií z fosilních paliv,” sdělil jednatel společnosti HiTechMedia Systems, s.r.o., Vladimír Mléčka.

“Do konce měsíce července provedeme ověřovací zkoušky, oživení a připojení fotovoltaického systému do distribuční sítě. V rámci zkušebního provozu bychom chtěli využít vysokých letních teplot a postupně připojovat odzkoušené bloky, než docílíme maximální možné výroby elektrické energie,” prozradil projekt manažer elektrárny v Ostrožské Lhotě Vítězslav Jančík.

Určitě se podívejte také na článek fotovoltaické panely ceník.

Tato jedinečná stavba vyrostla v průmyslové zóně u obce Ostrožská Lhota na Zlínsku za aktivního přispění představitelů obce, úřadů a místních spoluobčanů. “Obec, pro niž bylo doposud charakteristické jediné, poutní místo Svatý Antoníček, získala umístěním solární elektrárny ve svém katastru další významnou dominantu s turistickou atrakcí navíc, která zcela nepochybně napomůže ke zviditelnění naší obce i celého mikroregionu Ostrožsko, jinak proslulého svým folklorem, pěstitelstvím vína a naturelem místních lidí,” dodal Antonín Jelének, starosta obce Ostrožská Lhota.

Výstavbu fotovoltaické elektrárny v Ostrožské Lhotě provedla uherskohradišťská společnost HiTechMedia Systems, s.r.o., pro kterou toto dílo představuje již třetí dokončený investiční solární projekt, jež navíc přispěje k ozdravění naší planety. Investiční náklady dokončeného projektu se po navýšení z původních 600 kWp na 702 kWp v samotném závěru vyšplhaly těsně pod sto milionů korun. Na větší část této investice byly uvolněny finance z dlouhodobého úvěru poskytnutého Komerční bankou, zatímco část nákladů pokryl investor z vlastních zdrojů. Dotace z OPPP, programu podpory Obnovitelné zdroje energie významnou měrou napomohly k lepší ekonomice tohoto jedinečného projektu.