TÜV SÜD Czech upozorňuje na přidělení prvního inspekčního certifikátu

Praha (Pressweb) – Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. úspěšně předala společnosti Alimon s.r.o. první inspekční certifikát fotovolatické elektrárny.

„Jsme velmi potěšeni, že se společnost Alimon a.s. stala prvním držitelem inspekčního certifikátu vystaveného pro fotovoltaickou elektrárnu v České republice. Tento certifikát je snadno identifikovatelným dokumentem, který je na stejné úrovni, jako je například inspekční zpráva.

Certifikát splňuje požadavky na bezpečnost, normativní a legislativní požadavky, osvědčuje, že produkce elektrárny je v rámci očekávaných hodnot nebo nad nimi. Jedná se o doklad, který by v případě koupě fotovoltaické elektrárny, měl kupující rozhodně vyžadovat. Tento pas je snadno čitelnou zárukou kvality konkrétního projektu fotovoltaické elektrárny. Současný solární boom, během něhož jsou narychlo stavěny desítky elektráren, nás nutí rozlišovat projekty, které kvalitou technického řešení a jeho realizace vynikají nad většinou ostatních projektů. Certifikát s oktagonem TÜV SÜD, který byl vydán na základě provedeného detailního technického posouzení elektrárny a verifikace její reálné několikaměsíční produkce, je osvědčením důvěry, kterou naše společnost do takového projektu vkládá,“ říká Ing. Michal Svrček, projektový manažer certifikace 1MW elektrárny Velká nad Veličkou.

Vlastnímu vystavení inspekčního certifikátu předcházela několikatýdenní komplexní technická due diligence elektrárny, při níž byla kontrolována shoda stavebních, konstrukčních, elektro a technologických částí nejen s platnými normami a nařízeními, ale i s předloženou projektovou dokumentací. Provedena byla kontrola panelů dle IEC 61215 a IEC 61730. Byla provedena rovněž hloubková kontrola rozvodů NN a připojení k VN, kontrola výpočtů statické konstrukce a vyhodnocení naměřených dat z provozu (reálné produkce). Dále byla prošetřena úměrnost předloženého rozpočtu.

„Naše společnost si váží toho, že obdržela certifikaci od renomované mezinárodní certifikační organizace TÜV SÜD, na fotovoltaickou elektrárnu ve Velké nad Veličkou, jako jedna z prvních v České republice. Jsme rádi, za získání certifikátu právě z toho důvodu, že jsme dbali nejen na výběr dobrého dodavatele, ale i na použití kvalitních technologií, které splňují veškeré mezinárodní parametry výroby ekologické energie a zároveň jsou šetrné vůči životnímu prostředí,“ upřesňuje Jan Halla, předseda představenstva společnosti Alimon, a.s.

Při zběžném pohledu na fotovoltaickou elektrárnu se může zdát, že se jedná o relativně jednoduché zařízení s minimem rizik, jak technických, tak ekonomických. Tabulkově vyhledané hodnoty slunečního záření z lokality spolu s parametry technologie slibují vyráběné množství energie a lákavé finanční výnosy. Praktické zkušenosti však ukazují, že pouze expertní výpočty beroucí v úvahu všechny relevantní ztráty a citlivostní analýzy rizik mohou skutečně garantovat návratnost. K tomu se dále přidávají otázky spolehlivosti, kvality zpracování stavby a zajištění shody se všemi relevantními normami a předpisy. Z důvodů potřeby ochrany investice do tak nákladné technologie, jako jsou fotovoltaické systémy, vznikla proto na trhu poptávka po posouzení kvality takových investičních záměrů nezávislou třetí stranou. Posouzení projektů se již ve finančních institucích stalo samozřejmostí. Skládá se z činností vybraných expertů na záležitosti fotovoltaické technologie, rozbor elektrotechnické a stavební dokumentace a majetko-právních předpokladů. Nedílnou součástí by mělo být i místní šetření, a nikoli pouze posouzení dokumentace na dálku.

Současné legislativní podmínky platné do konce tohoto roku způsobily, že hlavní důraz je kladen především na rychlost výstavby fotovoltaických elektráren. Je nutno upozornit, že ne všechny stavební firmy mají dostatečné zkušenosti z oblasti fotovoltaiky. Technická due diligence je pouze jednou ze služeb TÜV SÜD, která ověří, případně zajistí kvalitu realizovaného záměru. Na základě této podrobné projektové analýzy by tak mělo být dosaženo předpokládaných výstupů elektrárny. Navazující prémiová služba inspekčního certifikátu pak tuto kvalitu potvrdí celosvětově snadno identifikovatelným formátem, který by měl být vyžadován při všech obchodně-právních aktivitách spojených s danou stavbou.

„TÜV SÜD v oblasti obnovitelných zdrojů nabízí široké portfolio služeb, díky kterému jsme schopni pokrýt náročné požadavky finančních institucí i individuálních investorů při všech typech projektů, v nichž je vstupním zdrojem slunce, vítr nebo biomasa či bioplyn. Původně jsme v týmu Renewable Energies přemýšleli, jakým způsobem můžeme našim stávajícím zákazníkům pomoci posílit jejich vyjednávací a obchodní pozici na trhu. Inspekční certifikát jsme zvolili jako nejsrozumitelnější způsob sdělení, že nejen po technické stránce je vše tak, jak má být. První zpětná vazba od různých typů obchodních partnerů nás utvrzuje, že tato volba zaštítěná naším celosvětově známým logem, byla správná,“ uzavírá Svrček.