Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti GT Solar Incorporated, Dr. Kedar Gupta, opustí společnost a odejde do penze 31. prosince 2006. Prezident společnosti, Tom Zarrella, stane v jejím čele a bude podléhat správní radě.
Kedar Gupta založil společnost spolu se svým dlouholetým partnerem Jonem Talbottem v roce 1994 s částkou 1.000 amerických dolarů.