Praha (Pressweb) – Evropská unie klade důraz na posilování bezpečnosti a diverzifikaci dodávek energií. Kde leží hranice udržitelného rozvoje sítí versus náklady, kvalita, regulatorní požadavky a výroba z OZE?
Bude regulátor schvalovat dlouhodobé investiční plány operátorů přenosových/přepravních soustav a kontrolovat dodržování pravidel vlastnického unbundlingu? Převládnou národní zájmy