V dubnu 2006 byla v obci Opatov dokončena dostavba fotovoltaické elektrárny firmy HiTech. Solární komplex se nachází na střeše objektu bývalé drůbežárny, který byl po deseti letech nečinnosti zakoupen společností HiTech za účelem výstavby jejího prvního a ve své době vůbec největšího fotovoltaického projektu v České republice. Součástí tohoto projektu byla montáž hliníkové konstrukce, instalace 369 solárních panelů pevně fixovaných ke střeše objektu, instalace deseti měničů napětí, zřízení elektroinstalace a napojení elektrárny na centrální rozvaděč. Celý areál elektrárny je oplocen, monitorován kamerovým systémem a elektronicky zabezpečen.

V červenci téhož roku byla opatovská elektrárna napojena na distribuční síť společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Za účelem zisku údajů o aktuálním stavu výroby elektronické energie bylo nezbytné elektrárnu dovybavit komunikační technologií pro přenos dat, jež jsou dále přenášeny a zobrazovány prostřednictvím internetu.

„Po ročním provozu a zkušenostech, které jsme s naší opatovskou elektrárnou získali, mohu jen potvrdit, že všechny naměřené hodnoty odpovídají parametrům instalované technologie,“ oznámil jednatel společnosti Vladimír Mléčka.

„Předpoklad vyrobené elektrické energie se naplnil. Nicméně velkým potěšením pro nás zůstává skutečnost, že solární panely, respektive celá technologie nepotřebovala během prvního roku provozu žádnou údržbu a solární komplex nezaznamenal žádnou poruchu. Vysoká průměrná výroba elektrické energie byla bezpochyby odrazem slunečného počasí – zejména v měsících dubnu a květnu letošního roku. Po dobu dvanácti měsíců jsme tak do distribuční sítě dodali celkem 65,72 MWh elektrické energie. V přepočtu je to 1090 kWh na jednu instalovanou kilowattu,“ dodal Vladimír Mléčka.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA OPATOV – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Investor: HiTechMedia Systems, s.r.o., Uherské Hradiště

Lokalita: obec Opatov, okres Svitavy, Pardubický kraj, rovinatá oblast s přilehlými rybníky, na samotě přibližně 500 m od obce Opatov

Stav nemovitosti: Objekt bývalé drůbežárny je přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou

Technologie: polykrystalický panel o výkonu 165 W

Velikost instalace: 60,885 kWp

Množství panelů: 369 ks

Rozměry: 1580×800x46 mm

Typ střídače: SMA 5000

Počet střídačů: 10 ks

Hliníková konstrukce: 18°

Světová orientace: Jih

Podle statistiky Energetického regulačního úřadu za rok 2006 solární elektrárny společnosti HiTechMedia Systems, s.r.o. dodaly do distribuční sítě v České republice 15 % z celkové výroby elektrické energie ze slunce.