Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti GT Solar Incorporated, Dr. Kedar Gupta, opustí společnost a odejde do penze 31. prosince 2006. Prezident společnosti, Tom Zarrella, stane v jejím čele a bude podléhat správní radě.

Kedar Gupta založil společnost spolu se svým dlouholetým partnerem Jonem Talbottem v roce 1994 s částkou 1.000 amerických dolarů. Posledních dvanáct let stál v jejím čele jako předseda představenstva a generální ředitel. Během tohoto období stoupl počet zaměstnanců na 120 a tržby, zisk a objednávky dosáhly rekordní úrovně. Společnost zaujímá přední pozici v oblasti fotovoltaické výroby solární energie ve světě a nabízí nejmodernější technologie a zařízení. Dr. Gupta opouští společnost v období skvělé prosperity, kdy má všechny předpoklady k tomu, aby i v budoucnu uspokojovala potřeby průmyslu solárních technologií.

„Tento úspěch mě velmi těší,“ řekl Gupta. „Dlužím své poděkování všem vynikajícím zaměstnancům společnosti GT Solar, zákazníkům, kteří našim výrobkům důvěřují, i jednotlivcům ve státě New Hampshire, kteří nás od samého začátku až do dnes podporovali. Zároveň se těším na to, až budu moci realizovat své plány, pomáhat podnikatelským subjektům v New Hampshiru a dalších částech světa, aby se rozvíjely a měly stejný úspěch jako společnost GT Solar.“

Prezident společnosti GT Solar, Tom Zarrella, řekl: „Společnost GT disponuje skvělou technologií. Její značka má prestiž a spolupracuje s předními světovými společnostmi v oblasti výroby solární energie. V současné době máme nevyřízené objednávky, které přesahují částku 190 milionu amerických dolarů. Začátkem roku to bylo 54 milionu amerických dolarů. Je zásluhou Dr. Gupty, že se nám podařilo získat tuto pozici. Jeho podnikatelské zkušenosti, snaha o inovace a smysl pro spokojenost zákazníků jsou v naší společnosti hluboce zakořeněny. Nyní se těšíme na to, že se nám podaří dostat společnost GT Solar na novou, ještě vyšší úroveň.“

Společnost GT Solar Incorporated je přední poskytovatel nezbytných technologií, zařízení a klíčových výrobních řešení v oblasti fotovoltaické energie. Společnost má centrálu v Merrimacku, v americkém státě New Hampshire, a vyrábí mimo jiné zařízení pro výrobu multikrystalických solárních panelů, článků a modulů. Společnost GT nedávno rozšířila svou nabídku o výrobu polysilikonových reaktorů – zařízení, které umožňují výrobu polysilikonu nezbytného pro solární články.