o necelém roce od dokončení první etapy 702 kWp solárního komplexu v Ostrožské Lhotě společnost HiTechSolar, s.r.o. dostavěla v těchto dnech také druhý jeho blok o instalovaném výkonu 920 kWp. Po provedení revize, ověřovacích zkoušek a uvedení zmiňovaného bloku do zkušebního provozu bylo dokončené dílo předáno jeho investorovi, společnosti Solinvest, s.r.o., přičemž obci Ostrožská Lhota byl opět navrácen její jedinečný primát. V jejím katastru se nachází největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě o celkovém výkonu přes 1,6 MWp, což za jeden kalendářní rok představuje 1.600 MWh.

Podobně jako v loňském roce, tak i letos budou v dokončeném komplexu Solárního parku v Ostrožské Lhotě probíhat tzv. prezentační dny pro širokou veřejnost. Během letních prohlídek se návštěvníci budou moci blíže seznámit nejen s fotovoltaickými moduly, ale také nahlédnout například do řídícího centra tohoto a na české poměry vskutku gigantického díla.

„Během prohlídky naší solární elektrárny návštěvníkům nastíníme základní princip funkčnosti této technologie, seznámíme je se základními parametry celého zařízení a k dané problematice zodpovíme jejich případné dotazy,“ oznámil generální manažer společnosti HiTechSolar, s.r.o. Vladimír Mléčka, který svým prohlášením poslal pozvánku všem těm, které problematika alternativních zdrojů, respektive solárních elektráren zajímá. A to nejen z pohledu samotné technologie, nýbrž i případného jejího využití v rámci zefektivnění finančních prostředků, ať už v souvislosti s rodinnými domy, administrativními budovami nebo panelákovými sídlišti.

TECHNICKÉ ÚDAJE 2. BLOKU PVE V OSTROŽSKÉ LHOTĚCelkový výkon:920 kWpÚspora CO2:1.000 tun/rokTyp panelů: monokrystal175 WpPočet panelů:5.270 ksMěniče napětí:3×300 kW Solarmax